Tietosuoja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 23.6.2020

1. Rekisterinpitäjä

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry Oulun seutu
Y-tunnus 480268-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Ahola, puheenjohtaja
juha.ahola(at)osemma.fi

3. Rekisterinnimi

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry Oulun seutu asiakasrekisteri lomamökkien Topinraitti / Ruka ja Poronpesä / Syöte osalta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

6. Tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään puhelimitse varauksia tehtäessä (Mervi Moilanen / Topinraitti ja Riikka Ängeslevä / Poronpesä) ja www.holvi.com/shop/osemma verkkokaupasta tehtyjen mökkimaksujen myötä.

7. Tietojenluovuttaminen

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja toistaiseksi. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisin väliajoin tehtävissä rekisteripuhdistuksissa.

9. Rekisterinsuojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

10. Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään tämän sivuston kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö tehdään tämän sivuston kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

12. Muut henkilötietojenkäsittelyyn liittyvät oikeudet

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tehdään tämän sivuston kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.